R E K L A M

Montessori eğitiminin amacı nedir?

Montessori Eğitim kurumlarının görevi çocuğa kendi yeterliliğini kazandırmaktır. Montessori eğitimi merak eden, araştıran, temelde kendi kendine giyinebilen, yemek yiyebilen ve kişisel temizliğini yapabilen yani kendi kendine yetebilen çocuklar yetiştirmeyi amaçlar. Çocuk özgür bırakıldığında, kendi yöntemi ve hızıyla sorgulayarak dünyayı keşfedecektir.

Karma grupla çalışmak; küçük çocukların kendisinden yaşça büyükleri çalışırken izlemesine imkan tanır. Büyükler ise küçük çocuklara yardım ederek öğrendiklerini pekiştirirler. Bu sayede paylaşma, kardeşlik, saygı, sevgi, yardımlaşma ve vicdan gibi yaşamın temel taşları olan değerler en doğal şekliyle yaşanarak kişiliğin bir parçası haline gelir. Büyük bir çocuk yanındaki kendinden küçük çocuğa çalışmalarda destek olarak onun öğrenme hızını arttırabilir. Okulda her çocuğun kendini olumlu yönde kıyaslayabileceği bir ortam vardır.

Eğitim her çocuğa özel programlanır ve uygulanır. Montessori sisteminde öğretmen öğrenmeyi öğretir. Çocuk merkezli bir yaklaşım olduğu için öğretmen sadece rehberdir.

Hazırlanmış çevre ve eğitim metodu çocukta iç disiplini geliştirir. 
Çocuklar materyal seçiminde özgürdür. İşleyiş içinde kendi gelişim dönemi özelliklerinin gerektirdiği materyali seçip istediği etkinliği yapabilir.

Çocukta kişilik oluşumu 0-6 yaş döneminde yoğunlukla tamamlanır. Genetik yatkınlık çevresel etkenlerin arttırılmasıyla keşfedilecektir. Bu bilimsel gerçekten yola çıkarak çocuğun mümkün olan en küçük yaşta Montessori materyalleriyle tanışması faydalı olacaktır.

Hazırlanmış çevre ve eğitim metodu çocukta iç disiplini geliştirir. 
Çocuklar materyal seçiminde özgürdür. İşleyiş içinde kendi gelişim dönemi özelliklerinin gerektirdiği materyali seçip istediği etkinliği yapabilir.

Çocuğa uygun ortamı hazırlayıp kendi yapabilmesi için ona yardım etmek temeldir. Günlük hayatta kullandığı ne varsa ona ulaşması ve işi kendisinin tamamlaması için önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Temizlikten yemek yapımına kadar çocuğa sorumluluk verilerek her işin içinde yer alması sağlanmalıdır.

Hazırlanmış çevre ve eğitim metodu çocukta iç disiplini geliştirir. 
Çocuklar materyal seçiminde özgürdür. İşleyiş içinde kendi gelişim dönemi özelliklerinin gerektirdiği materyali seçip istediği etkinliği yapabilir.

Montessori eğitiminde otorite ile disiplin oluşturmak yerine öğrenciler ile birlikte sınıf kuralları oluşturulur. Sınıf kuralları süreklidir ve ihtiyaç duyulan her durumda tekrarlanarak içselleştirilir. Montessori eğitiminde çocuğun başarıları ödüllendirilmediği gibi hatalı davranışları da cezalandırılmaz. Sorun yaratan davranışın bizi nasıl etkilediği ve çözümü hakkında konuşulur. Böylelikle çocuk duygularını ifade etmesi için teşvik edilir. Çocuğu özgür bırakmak ve hareketlerini uzaktan gözlemlemek en iyi eğitim aracıdır.

Hayır, Montessori eğitimi almış çocuklar kendi başlarına sorun çözebilen bireylerdir. Toplum içinde nasıl davranmaları gerektiğini yaşayarak öğrendikleri için toplumda çabuk kabul görürler.

Monteesori Eğitiminden geçmiş çocuklar ileriki yaşamlarında başarı sağlıyorlar mı?

Bilimsel çalışmalar Montessori çocuklarının ileriki yaşamları için akademik, sosyal ve duygusal açıdan çok iyi hazırlanmış olduklarını göstermektedir. Geleneksel okullara geçen Montessori çocukları akademik başarı yanında yönergelere uyma, çalışmaya zamanında dönebilme, odaklanarak dinleyebilme, temel yaşam becerilerini kullanabilme , sorumluluk alma, kışkırtıcı sorular sorma, öğrenme konusunda istekli olma ve yeni durumlara adaptasyon konularında da ortalamanın çok üzerinde performans gösterdikleri saptanmıştır.

Montessori Anaokulundaki bir çocuk bu kadar bağımsız olmayı öğrendiğinde acaba okula uyum sağlayabilecek midir?

Çocuklar özellikle bağımsız olduğu ve eğitimciden bağımsız öğrenebildiği için okuldaki dersin gereklerine diğerlerinden daha kolay ayak uydurabilmektedir. Bu çocuğun okula uyum sağlamada – deneyimlerin gösterdiği gibi – daha az sorunları vardır. Montessori eğitiminin uygulandığı okullardan geleneksel okullara geçişin de aynı nedenlerden dolayı sorunsuz olduğu görüldü. İleri derecede öğretmene bağımlı çocukların daha büyük sorunları olmaktadır. Çünkü çoğu kez yalnızca bir sınıf öğretmenine sahip olmuşlardır ve öğretmenden bağımsız olmayı daha az öğrenmişlerdir.

Bağımsız olarak çalışabilmek ve öğrenebilmek, çocuğu daha özgür ve kolay uyum sağlayabilir kılmaktadır.

Montessori Okullarında Hayali, -Mış gibi Oyunlar bulunmakta mıdır ?

Maria Montessori Çocuk evini ilk açtığında okul –mış gibi oyunlarla doluydu. Çocuklara gerçek işler verildiği sürece hayali oyunlara yönelmedikleri gözlenmekteydi ve hala da öyle. Mesela yemek pişirmek yerine pişiriyormuş gibi yapmak.

Montessori Materyalleri yaratıcılığı ne kadar desteklemektedir?

Materyaller çocuğa belirli bir işi öğretir ve zaten ardından yaratıcılık kaçınılmaz olmaktadır. Örnek vermek gerekirse keman öğrenmeyi çalmak ve sonrasında da müzik icra etmek. Kemanı bir çekiç olarak kullanmak veya blokları yaparken bir köprü olarak kullanmak “yaratıcı” olarak düşünülemez. Bize göre “yaratıcılık” önce kemanı doğru bir şekilde kullanmayı öğrenmek ve ardından müzik yaratmaktır. Aynı prensip Montessori materyallerinin kullanımı için de geçerlidir.